FON

Z głębokim żalem i bólem żegnamy śp. Wandę Drożdż